Новини

КЛУБ „УЕБ ДИЗАЙН“

Създаден бе сайт на клуба: webclubpmg.wordpress.com, в който са публикувани част от уроците, които децата са изучавали в клуба. Учениците активно участваха в изработването на сайта и ще продължат да актуализират съдържанието му с нови и интересни за тях теми.