Новини

„Физиката в нас и около нас“

Учениците проявиха интерес към наблюдение и изследване на явления и процеси в природата и в нас. Усъвършенстваха на експерименталните си умения. Прилагане на знанията в практиката,професията и ежедневието.