Новини

"В света на биологията"

На 06.06.2019 г. по време на заключителната си изява групата за занимания по интереси "В света на биологията" с ръководител госпожа Мариана Тонева от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово, област Ямбол с интерес изработиха и представиха хербарии от растения, събирани в околностите на град Елхово.
На снимката: група за занимания по интереси "В света на биологията""