Новини

"Цветен калейдоскоп"

На 06.06.2019г. се откри изложбата "Цветен калейдоскоп" в сградата на ОУ "Димитър Петров". В експозицията присъстват рисунки на ученици от V и VII клас.