Новини

„МАТЕМАТИКАТА Е ЗАБАВНА”

Учениците от групата за занимания по интереси „Математика е забавна” имаха представителна изява на 09.04.2019 г. Те се включиха в разнообразни математически и практически дейности като работиха индивидуално и групово. Показаха увереност и напредък при решаване на задачи със събиране и изваждане на многоцифрени числа, умножение и деление на многоцифрени числа с двуцифрено число, и при решаване на текстови задачи. Демонстрираха знания за геометричните фигури и мерните единици за дължина. Чрез математическите пътешествия на отделните континенти (Северна и Южна Америка, и Австралия) предметът (Математика) да стане по-привлекателен и да се развият интереси към други дисциплини като история, география и екология. Разнообразните по вид задачи дават възможност за развитие на логическо мислене и творческо прилагане на усвоените знания.