Новини

"Иновативен творец"

На 29.05.2019г. клуб "Иновативен творец" имаха представителна изява. Всеки от учениците изготви собствено портфолио, което представи пред останалите си съученици. Учениците се справиха отлично както в изготвянето, така и в представянето на портфолиата.