Новини

Биоразнообразие на растенията в България

Оценката на дейността на учениците участващи в "Биоразнообразието на растенията в България" с ръководител Стоилка Костова, посещавайки градински център в гр. Берковица им вдъхна самочувствие и увереност, че това, което правят, е значимо.
На снимката: Посещение на градински център в град Берковица