Новини

Изложба - базар " Великденска работилничка"

На 25.04.2019г. в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Крушовица, общ. Д. Дъбник, обл. Плевен се проведе изложба - базар « Великденска работилничка» на групата за занимания по интереси « Малки предприемачи» с ръководител - г-жа Кристин Тодорова. Децата представиха изработената великденска украса, коята предварително беше оценена. Приложиха на практика знания за длъжностите продавач- консултант и касиер. Научиха се да изчисляват разход, проходи и краен резултат. Сред гостите на изложбата бяха представители на Клуб на пенсионера, Читалище “ Развитие“ с. Крушовица , Кметството, учители и родители.
На снимката: Клуб "Малки предприемачи"