Новини

Клуб "В света на технологиите"

В заниманията по интереси учениците придобиват знания и умения за писане на текст, изготвяне на компютърна анимация и рисуване, изготвяне на презентации.
На снимката: Клуб "В света на технологиите"