Новини

Занимания по интереси във Варненска търговска гимназия

Ученици от клуба по интереси "Кариерно ориентиране" към Варненска търговска гимназия посетиха радио Варна и се запознаха с работата на служителите. Даваха интервю, включваха се в програмите и разгледаха музикалния фонд на радиото. Беше интересно, забавно и увлекателно.
На снимката: В радио Варна