Новини

Начално училище "Васил Левски", гр.Варна, стартираха клубове по занимания по интереси

В НУ "Васил Левски", гр. Варна , стартираха успешно новите дейности на Министерството на образованието и науката, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет – Занимания по интереси за учебната 2019-2020 година . В училището са сформирани 7 групи за Занимания по интереси на учениците ни, след обобщаване на информацията относно техните интереси за участие в клубове чрез анкета. Застъпени са приоритетните области математика, природни науки,технологии и спорт , чрез които се цели развитието на ключови компетентности и подпомагане на професионалното ориентиране на учениците.
На снимката: НУ Васил Левски