Новини

Начално училище "Цани Гинчев", град Бяла Слатина, област Враца

Целите на група „Математиката - лесна и интересна” са да формира у учениците положително отношение към математиката, да формира у тях умения за творческо приложение на усвоените знанията, да развие наблюдателността, въображението и концентрация на мисленето им, както и комплексно личностните им качества.
На снимката: Група „Математиката - лесна и интересна”