Новини

Начално училище "Цани Гинчев", град Бяла Слатина, област Враца

Заниманията в група „Футбол“ има за цел да се усвоят основни спортно-технически умения от играта футбол; да се развият индивидуалните физически способности, укрепване на здравето, закаляване и създаване на хигиенни навици на децата. Чрез играта ще се предизвика интерес и ще се създаде мотивация у децата за практикуване на спорта – футбол. Основното е да се създаде максимален интерес не само към футбола, а към спорта като цяло, с цел изграждане на чувство за колективност, взаимопомощ, разбирателство, с достойнство да се приемат успехите и пораженията на спортното поле.
На снимката: „Футбол“