Новини

Начално училище "Цани Гинчев", град Бяла Слатина, област Враца

Дейностите в групата „Танцувам и се забавлявам“ имат за цел да се развият артистичните умения за концертни изяви; да се придобият танцувално-изпълнителски умения и навици; да се развие двигателната култура и концентрация на учениците. Нашите слънчеви момичета ни зарадваха с изявите си на празника посветен на Баба Марта в училището и в ОУ " Св. Климент Охридски", Бяла Слатина и популяризирането на танцувалното изкуство.
На снимката: „Танцувам и се забавлявам“