Новини

Начално училище "Цани Гинчев", град Бяла Слатина, област Враца

Участниците в група „Млад родолюбец“ имат за цел да разширят и обогатят знанията си за родината ,нашето училище и родния ни град.
На снимката: Група „Млад родолюбец“