Новини

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Браниполе

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогически съвет , всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени.
На снимката: ОУ "Св.Св.Кирил и Методий "