Събития

2020-02-26 | 13:30 | 100 ОУ " Найден Геров " София

Семейни традиции

В началото на заниманието , бе обяснено на учениците за произхода на традициите и празниците и ритуалите за тяхното празнуване . Всяко дете разказа по време на заниманието , как се отнасят вкъщи към празници , основните ритуали и за семейните им традиции !
На снимката: