Събития

2020-02-24 | 13:00 | 100 оу ,,Найден Геров ""

Работа с променливи величини.

Да се формират знания за променливи и непроменливи величини.
На снимката: