Събития

2019-12-12 | 13:20 | ОУ "Стоян Михайловски"

Изява Приложна статистика

По време на състезанието, учениците показаха, че много добре са усвоили заложения в програмата до момента материал, свързан със статистическото оценяване, разкриването на трайната тенденция в развитието на явленията и изглаждането на динамичните редове по различни способи. Представителната изява се състоеше в съставянето и решаването на задачи от раздел „Анализ на динамични редове“, с което доказаха, че могат успешно да се справят с анализ на хронологични статистически данни.
На снимката: по време на изявата