Събития

2020-02-27 | 11:50 | ОУ "Стоян Михайловски"

Изява

Интересно, забавно полезно - така определиха своята изява участниците в клуба по интереси свързан с математиката. Интересни и забавни бяха задачите, които те трябваше да решат, а полезното беше, че се научиха как да представят по най-точния и правилен начин възможните решения. Благодарение на тези часове учениците възприемат математиката, като нещо полезно и приятно. От сега планираха следващата им изява да е под формата на състезание и определиха каква ще е наградата.
На снимката: по време на изявата