Събития

2019-11-04 | 14:00 | 134. СУ "Димчо Дебелянов"

В клуба "Млад експериментатор"

Еректричеството! И плодовете провеждат електричния ток
На снимката: Млад експериментатор5