Събития

2019-02-12 | 18:00 | 90 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"

Изследователи

В групата "Изследователи" петокласниците се учат самостоятелно да търсят информация от различни източници, да работят в екип, да дискутират. Развива се тяхната дигитална компетентност, самоконтролът при изпълняване на дидактическите задачи. Учениците се учат да дискутират по различни проблеми, да изразяват мнение и да формулират решения.
На снимката: Да си изследовател е истинско предизвикателство