Събития

2019-12-02 | 15:00 | ОУ ,,Христо Ботев''

Клуб ,,В света на езика''

Ученици от петите класове рецитираха стихове, посветени на будителите. Представена им бе и мултимедийна презентация с кратки биографични данни за тях.
На снимката: 1 ноември - Отбелязване Деня на народните будители