Събития

2019-05-16 | 16:20 | 90 СУ "Генерал Хосе де Сан Мартин"

Дигитално творчество - 1 клас

Учениците от групата Дигитално творчество - 1 клас развиха умения за работа с компютърни системи и информационни технологии. Изградиха начална представа за същността на основните информационни дейности и тяхното предназначение на практическа основа, овладяха практически умения за използване на приложни програми. Те вече познават и спазват основни здравни и етични правила при работа с компютър.
На снимката: Дигиталното творчество е забавно