Събития

2019-06-13 | 14:00 | СУ " Черноризец Храбър" - Пловдив

Млад математик

Учениците бяха разделени на 4 групи.Всяка от групите получи индивидуална задача която трябваше да изпълни с помощта на предоставени материали и на база придобитите знания и умения. След това представител от всяка група защити получения резултат.
На снимката: Ученици от СУ" Черноризец Храбър"