Събития

2019-04-19 | 13:00 | Учебна стая

Поздравителна картичка

Приложното изкуство има силно естетическо въздействие върху развитието на децата, повишава естетическата им чувствителност към заобикалящата реалност и активира творческото им мислене. Основен акцент в заниманията заемат проблемите, насочени към процесите на стилизацията, илюстративния художествен израз, възможностите на комбинаториката при определяне композиционното разположение и начините на изграждане на декоративна украса и тяхното класическо и съвременно звучене
На снимката: Приложни изкуства