Събития

2019-05-30 | 15:30 | СУ " Черноризец Храбър" - Пловдив

Млад Архимед

Разкриване поезията и красотата на физиката като наука, всеобхватността на нейните закони, тяхното практическо приложение във различни сфери от живота ни. Да се покаже на учениците, че светът на физичните явления е многообразен.
На снимката: Ученици от СУ" Черноризец Храбър"