Събития

2019-06-06 | 13:30 | спортна площадка

"Съдийство от ученици"

Заниманията на учениците в клуба, са свързани с овладяване на основните тактически и технически правила във футбола, както и за изграждане на колективния дух. Те спомагат за утвърждаване на здравословен и двигателно активен живот. В представителното занимание на клуба, учениците се справиха със задачата да отсъждат правилно ситуациите по време на футболните срещи.
На снимката: Спорт и здраве