Събития

2019-04-22 | 13:30 | Учебна стая

"Интересна математика" - представително занятие

Представителният урок „Интересна математика“ има за цел да повиши интереса на учениците към математиката. Използвайки елементите на забавление и спортен дух цели да мотивира учениците в извършването на математически дейности и създаването на математически модел при разрешаването на задачи от практиката. Учениците разделени на отбори придобиват умения за работа в екип, където всеки един от тях използвайки своите специфични умения допринася за общия успех. Всички тези умения демонстрирани пред публика затвърждават в учениците увереност в личните им способности.
На снимката: Математика за всеки