Събития

2019-06-11 | 15:00 | ПГЗ "Стефан Цанов"

Публична изява на клуб "Забавна химия"

Представителна изява на клуб Забавна химия в ПГЗ "Стефан Цанов" - Кнежа Изключително интересно и забавно протече състезанието „Пътешествие с Менделеев”с членовете на клуба и гости - ученици,които обичат химията. След едногодишна работа в часовете по химия и опазване на околната среда и извънкласни занимания с учениците от клуба резултатът е налице. Всички успешно разчитат данните за химичните елементи от Периодичната таблица. Знаят и могат да описват строежа на атома и строежа на електронната обвивка на всеки химичен елемент, да описват свойствата на простите вещества и техните съединения по групи, да правят експерименти. И най-важното могат да се забавляват с това. Членовете на клуба запознаха съучениците си с интересна информация свързана с откриването на голяма част от химичните елементи, с първите стъпки на алхимията и под звуците на песента, в която е описано поне едно приложение на химичните елементите от таблицата се забавляваха. И като на всяко състезание за успешното представяне завършихме с награди и почерпка за всички.
На снимката: Публична изява на клуб "Забавна химия"