Събития

2019-05-14 | 11:00 | Варненска търговска гимназия

Публична изява на клуб "Счетоводство"

В групата са включени 14 ученика от десети клас. Изявата беше проведена в кабинет 21 и е на тема : "Предизвикателствата на счетоводната професия" . Учениците демонстрираха редица умения, придобити в процеса на обучението. Отделните екипи чрез презентации по конкретно поставени казуси от практиката, умело защитиха тезите си, пред своите съученици.
На снимката: Счетоводство