Събития

2019-06-03 | 09:00 | 56. СУ "Проф. К. Иречек"

Клуб "Забавна математика"

Учениците прилагат математически знания чрез изработване на проекти.
На снимката: Клуб Забавна математика