Събития

2019-04-09 | 14:00 | СУ "Св. Климент Охридски"

Клуб "Приятели със Земята"

В клуб "Приятели със Земята" 13 ученици работят с голямо удоволствие. Удовлетворението и активността от творческата дейност повишава мотивацията им за учене и засилва желанието им да се включват в дейностите на клуба.
На снимката: Ден на авиацията и космонавтиката