Събития

2019-05-14 | 10:55 | ПГЧЕ "Васил Левски" гр. Бургас

ЗАНИМАНИЯ НА ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ "ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА"

Групата по приложна математика се събира всяка седмица според предварително изготвения график. На срещите присъстват всички участници в групата. Учениците се запознават с различни методи за решаване на системи линейни уравнения - метод на Гаус, метод на Крамер, усвояват нови понятия – матрици, детерминанти, изучават алгебричния вид на комплексните числа и приложението им за решаване на квадратни уравнения с отрицателна дискриминанта. Учениците работят с интерес и желание.
На снимката: