Събития

2019-05-09 | 09:00 | ПГХТТ, гр. Пловдив

Ден на самоуправлението

Ученици от клуба по интереси на ПГХТТ изпълняват длъжности на Директор, зам-директори, секретар и други.
На снимката: Участници в самоуправлението