Събития

2019-02-08 | 12:15 | 133 СУ ,,А.С.Пушкин''

Kлуб "Любознайко"

Предметът на дейността на клуба е опознаването на света около нас, родното селище и родината, чрез прилагането на знанията и уменията придобити в часовете по Околен свят. Учениците са разделени на работни групи и на всяка е поставена задача да събере информация по дадена тема, да я обработи и да я презентира пред другите членове на клуба. Стартирането на работата на клуба започна със среща с поета Кирил Кадийски, автор на стихотворението „Защо?”, провокирало любознателността у децата и желанието да търсят интересни факти за света около тях, които те старателно събират в папка „Знаете ли че...” Тяхната мечта е да издадат алманах „Светът около нас”, която ще бъде реализирана в края на проекта на МОН. В програмата на клуба са предвидени екскурзии до Регионалния музей на София, Природонаучния музей и Ботаническата градина при БАН. В края на учебната година ще се проведе екскурзия с до Карлово и Сопот. Учебната година ще приключи с публична изява на наученото от децата.
На снимката: Kлуб "Любознайко" и поета Кирил Кадийски