Събития

2019-05-07 | 18:00 | Стара Загора

Награждаване на Националния журналистически конкурс "Гео Милев"- Стара Загора 2019 г.

Клуб "Клио" бе отличен с две първи места за индивидуална журналистика (за репортаж и очерк) с Грамота за колективно участие. Всички 10 ученици, участвали в конкурса, получиха грамоти за успешно представяне.
На снимката: Награждаването в къща-музей "Гео Милев" - Стара Загора