Събития

2019-05-02 | 18:35 | 133 СУ ,,А.С.Пушкин''

Занимание по интереси ,,Млад математик''

Решаване на задачи от лица на геометрични фигури. Намиране лице на триъгълник.
На снимката: ,,Млад математик''