Събития

2019-03-14 | 15:30 | ПГТКИ

Клуб "Арт-работилница" в ПГТКИ

Заниманията по интереси с творчески дейности в клуб "Арт-работилница" са съобразени с основни събития и празници в клендара на учебната година и подпомагат усвояване на ценни качества като креативност, комбинативност, изобразителен усет, сръчност и импровизация, като същевременно насърчават и развитието на социалните умения на учениците.
На снимката: Арт-Работилницата в действие