Събития

2019-03-05 | 13:20 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

Клуб "Компютърен свят"

Учениците с интерес усвояват знания за приложението на компютрите и информационните технологии за решаване на практически задачи, свързани с дейности в глобалното информационно пространство.
На снимката: В компютърния кабинет