Събития

2019-03-02 | 14:00 | училищен киносалон

141 години от Освобождението на България

В чест на националния празник-трети март на България учениците от клубовете занимания по интереси от I-VII клас, подготвиха поетичен спектакъл и участваха в тържествения концерт, посветен на 141 години от освобождението на България. С изпълнението си учениците се преклониха пред безсмъртния подвиг на героите, дали живота си за свободата на родината, и доказаха, че са горди потомци на славен и непокорен народ.
На снимката: трети март