Събития

2019-02-26 | 15:00 | училищното фоайе

Изложба

На 26.02.2019г., вторник, от 15:00 часа, в училищното фоайе на ОУ „Иван Вазов“, с.Голямо Враново, учениците от група за занимания по интереси „Родолюбие“подредиха изложба ,с изработените от тях в часовете по проекта разнообразни по вид мартенички. При подготовката и провеждането на тази изява децата не само вложиха умения и талант при изработването и подреждането на изложбата,но и се запознаха с българските традиции и обичаи.
На снимката: мартетици