Събития

2019-03-09 | 13:30 | СУ "Йордан Йовков"

Актьорски умения на младите таланти от клуб „Фолклорна магия“ - ученици от Va и Vб клас

С представяне на обичая Сирни заговезни, клуб "Фолклорна магия" на СУ „Йордан Йовков“ постави началото на поредицата от събития, връщащи учениците към традициите на предците. Младите таланти, облечени в носии от различни краища на страната, пяха народни песни и пресъздадоха атмосферата на обичая Прошка, Поклади, Сирница, Масленица, каквито са различните названия на празника из родината ни. Те предадоха духа на традицията в едно патриархално семейство, където живеят няколко поколения. На Сирни заговезни прошка си вземат по-младите от по-старите, деца от родители... Това направиха и актьорите от клуба. Дядото, в чиято роля бе едно от момчетата, разказа на децата за традициите на празника, а на трапезата бяха сложени яйчени и млечни гозби. След това се направи и обичаят „Хамкане“ – най-възрастният в семейството вързва на конец халва и залюлява конеца в кръг, който образуваха децата в семейството. Бабата каза, че този, който е хванал с уста халвата, ще бъде здрав и късметлия през цялата година. Учениците благодариха на своите гости – директора на училището, неговите заместници, много родители и учители. Госпожа Кюпрюджиева поздрави учениците и ръководителя на клуба, госпожа Николова за добре свършената работа и на родителите за тяхната съпричастност към събитието.
На снимката: Сирни заговезни