Събития

2019-03-06 | 10:10 | Център за кариерно ориентиране - Варна

Публична изява на клуб "Кариерно ориентиране"

"Кариерен поглед в бъдещето" беше темата, по която работихме в ЦПЛР-ЦКО-Варна с ученици 11 клас от ВТГ „Георги Стойков Раковски”, участници в заниманията по интереси „Кариерно ориентиране“. Заедно търсихме отговори на въпросите: - Как да изберем своя посока? - Кое би ни дало професионално удовлетворение и усещане, че живеем пълноценно? - Има ли етапи в кариерното развитие? - Какво е успешна кариера и др. Учениците представиха своите виждания по въпросите и се получи една невероятно интересна и ползотворна публична изява от тяхна страна.
На снимката: в Център за кариерно ориентиране - Варна