Събития

2019-04-09 | 15:00 | ОУ "Свети Свети Кирил и Методий"

Изготвяне на магнитна шахматна дъска

На 09.04.2019г учениците от група за занимания по интереси, клуб „Шахмат“ с ръководител Николай Николов реализираха своята публична изява, която се състоя в изготвянето на голяма шахматна дъска. На изявата присъстваха родители, директорът и други педагогически специалисти. Всички материали при изготвянето бяха подръчни. С общи усилия по предварително разработен план с дейности от ръководителя и поставени конкретни задачи на учениците бе изготвена шахматната дъска. Тя е с ламинирано покритие и има размери 104см2. Фигурите имат магнитно покритие, чрез което се прикрепят към нея. Дъската е вече част от методическия инструментариум на училището, прикачена към стените на една от стаите, в които се обучават учениците, и ще се използва активно за теоретичното обучение на учениците в бъдеще.
На снимката: Изготвяне на магнитна шахматна дъска