Новини

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЛ. ХАСКОВО Клуб "Аз, природата и светът"

Извънкласна дейност с ръководител Мариана Райкова Златокоса есен. Промени в природата
На снимката: ЗАНИМАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБА
Прочети повече

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна

Занимания по интереси в ОбУ” Св. „Иван Рилски”,с.Червенци,общ.Вълчи дол,обл.Варна ще продължи и през новата учебна 2019-2020 година. Идентифицирахме интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Според желанията им, в училището ни ще се провеждат занимания по интереси /ЗИ/ за учениците от I- ви до IX- ти клас отново в следните дейности:клуб „Кулинарен експрес , Работилница”Природата и аз!”и клуб”Млади таланти”и нова група "Математиката и аз!" Всички педагогически специалисти са за ...
На снимката: Нашите творби
Прочети повече

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В СУ " ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "- ПЛОВДИВ

В началото на учебната 2019-2020 година отново стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците от СУ “ Черноризец Храбър “ - гр. Пловдив. На заседание на педагогически съвет , проведено на 11.09. 2019г. всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата за приобщаващото образование и указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те жел ...
На снимката: Учители и ученици от СУ ,, Черноризец Храбър"
Прочети повече

ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Браниполе

В ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" стартира кампания за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогически съвет , всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени.
На снимката: ОУ "Св.Св.Кирил и Методий "
Прочети повече

Начално училище "Васил Левски", гр.Варна, стартираха клубове по занимания по интереси

В НУ "Васил Левски", гр. Варна , стартираха успешно новите дейности на Министерството на образованието и науката, съгласно Постановление № 289 от 12.12.2018 г. на Министерския съвет – Занимания по интереси за учебната 2019-2020 година . В училището са сформирани 7 групи за Занимания по интереси на учениците ни, след обобщаване на информацията относно техните интереси за участие в клубове чрез анкета. Застъпени са приоритетните области математика, природни науки,технологии и спорт ...
На снимката: НУ Васил Левски
Прочети повече

турнир по футбол

Нашият отбор
На снимката: отборът
Прочети повече

Български народни танци

Концерт на групата
На снимката: концелт
Прочети повече

Започна изготвянето на Училищната програма за занимания по интереси за учебната 2019/2020 г.

След проведено анкетиране с родителите за идентифициране на потребностите и желанията на учениците за включване в занимания по интереси, бе изготвен Доклад-анализ на резултатите, който определи приоритетните направления: Изкуство и култура, Дигитална креативност, Математика, Природни науки и Спорт. Извънкласните дейности ще се провеждат през лятната ваканция, в периода 01-26.06.2020 г., в продължение на 4 седмици, по 4 учебни часа дневно, с участието на минимум 75, максимум 100 ученици от I, II и III класове.
На снимката: Училищна програма 2019/2020 г.
Прочети повече