Новини

Група за занимания по интереси "Млад биолог"

Група за занимания по интереси "Млад биолог" с ръководител старши учител Мариана Тонева от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово, обл. Ямбол представиха изложба, изработена от природни материали на тема: "Есенна картина".
На снимката: група за занимания по интереси "Млад биолог""
Прочети повече

Сформиране на групи за занимания по интереси в ОУ "Христо Смирненски" - село Житница

След проучване чрез анкети на желанията на учениците и родителите в ОУ "Христо Смирненски" , с. Житница, общ. Калояново, обл. Пловдив се сформираха 3 групи. Клуб "Природознание" от тематично направление "Природни науки", клуб "Занимателна математика" от направление "Математика" и театрално студио "Сълза и смях" от направление "Изкуства и култура".
На снимката: Занимания по интереси
Прочети повече

Занимания по интереси през 2019-2020 учебна година

В СУ "Христо Смирненски" гр.Брезово отново стартирахме кампания по избор и включване в дейности за занимания по интереси. Предложихме на учениците си занимания, за които сме сигурни от предходната учебна година, че са атрактивни и посещавани - бокс и кикбокс, компютърно моделиране, вокална група, религия. За математиците от 7 клас ще сформираме група за подготовка за НВО, а за гимназистите с профил Предприемачество - Учебна компания. Резултатите от проведената анкета вече са обработени и групите започват дейността си.
На снимката: Занимания по интереси в СУ "Христо Смирненски" гр.Брезово
Прочети повече

В ПГСАГ „АНГЕЛ ПОПОВ“ СТАРТИРАХА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020Г.

В ПГСАГ „Ангел Попов, гр. Велико Търново стартира кампанията за организиране на занимания по интереси. Разработи се анкетна карта и се проведе анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности. На педагогически съвет, проведен на 08.10.2019 г. са одобрени предложенията за занимания по интереси. В електронната платформа са въведени и данните за търсените от училището дейности и за предлаганите дейности. Идентифицираните интереси на учениците са в следни ...
На снимката: ПГСАГ "Ангел Попов", гр. Велико Търново
Прочети повече

Стартиране на дейностите в групите за заниманията по интереси в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово

През учебната 2019/2020 година в ОУ " Св. Св. Кирил и Методий"-гр. Елхово отново стартираха дейностите за заниманията по интереси. В училище се сформираха 5 групи, съобразени с желанията и интересите на учениците. Застъпени са приоритетните области Дигитална креативност, Природни науки и Технологии, чрез които се цели придобиване на ключовите компетентности и развиване на творчески способности на учениците.
На снимката: ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
Прочети повече

ЕГ "Бертолт Брехт" - гр. Пазарджик стартира кампания за идентифициране на желанията, интресите и потребностите на учениците

В ЕГ “Бертолт Брехт”- гр Пазарджик стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. На педагогически съвет, провел се на 13.09.2019 г., всички педагогически специалисти бяха запознати с ПМС 289/12.12.18г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интреси и потребности, предстои обобщаване на данните и въвеждане на необходимата и ...
На снимката: ЕГ "Бертолт Брехт
Прочети повече

ЕГ "Бертолт Брехт" - гр. Пазарджик идентифицира желанията, интресите и потребностите на учениците

След проведено анкетно проучване сред учениците от VIII до XII клас с цел идентифициране на желанията и потребностите им, в ЕГ "Бертолт Брехт" са сформирани 14 групи за занимания по интереси в следните тематични области: • „Гражданско образование“ • „Дигитална креативност“ • „Изкуства и култура“ • „Математика“ • „Природни науки“ • „Технологии“
На снимката: ЕГ "Бертолт Брехт"
Прочети повече

В СУ „Отец Паисий“, град Кърджали стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси за учебната 2019-2020 година

Стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребност. След обобщаване на резултатите ще бъдат попълнени търсените и предлагани занимания при спазване на указаните срокове. Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

Прочети повече

Стартиране на извънкласни дейности- занимания по интереси /ЗИ/ за учебната 2019/ 2020 година в СУ "Отец Паисий", град Стамболийски.

В СУ „Отец Паисий“ - гр. Стамболийски за втора поредна година стартираме дейности по организиране на занимания по интереси с учениците, съгл. Наредбата за приобщаващо образование. Всички педагогически специалисти са запознати с ПМС 289/12.12.2018 г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведени са родителски срещи, на които родителите са запознати с предстоящите дейности. Идентифицирани са интересите на учениците чрез проведено анкетно проучване. Според желанията ...
На снимката: Забавно е...
Прочети повече

СУ "Св.Паисий Хилендарски" , с.Абланица, общ.Хаджидимово, обл.Благоевград

За втора поредна година в СУ "Св.Паисий Хилендарски“- с.Абланица стартира кампания за организиране на занимания по интереси за учебната 2019/2020 година, съгласно Наредбата за приобщаващото образование и участието на училището в проект "Подкрепа за успех". Проведе се анкетно проучване за идентифициране на интересите и желанията на учениците , според които се сформираха 7 групи за занимания по интереси - "Национално финансиране" и 3 групи занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ...
На снимката: СУ " Св. Паисий Хилендарски "
Прочети повече
12