Новини

"Технология на изграждане на ВиК инсталации"

Публичната изява в чест на патронния празник на гимназията под наслов: „Достойни наследници на майстора“. Тема: Сградни водопроводна и канализационна мрежи. 1. Подготовка на работилницата: • Участват 8 ученици, разпределени в два отбора; • Участниците изслушват и подписват инструктажа, направен преди започване на работа от ръководителя на групата за занимания по интереси; • Всеки отбор подготвя работното си място; • Подрежда необходимите материали за сглобяване на водопроводната и канализ ...
На снимката: Колаж от снимки
Прочети повече

Публична изява на тема "Самооценка"

На 27.06.2019 година учениците подготвиха изява – анкета относно самооценката на юношата днес. Обработиха резултатите и чрез презентация показаха обратната връзка към своите съученици. Място на провеждане в Конферентна зала на ПГСАГ. Участниците в извънкласната дейност „Психология на общуването“ показаха чрез презентационна форма крайния резултат от направено проучване – анкета относно „самооценката“ на юношата днес. 1. Презентация относно «Самооценката» на личността. 2. Анкета по темата. 3. Ролеви игри имащи за цел изследване нивото на самооценка на учениците.

Прочети повече

"ЕЛЕКТРОНЕН ПИАР"

Участниците в извънкласната дейност ЕПИАР имат за цел да заснемат мероприятието, да сглобят снимковия материал заедно с обработен текст и да го популяризират чрез фейсбук страницата на гимназията. Пътуването по маршрут Бургас – ПСПВ „Камчия“ – язовир „Камчия“ – Бургас, се осъществи съвместно с няколко групи извънкласни дейности. Към 10,00 часа групата пристигна пред ПСПВ „Камчия“ и беше любезно посрещната от инж.Чокелиев и поета от гл.химик на ПСПВ. Цялата група беше разведена през всички съ ...
На снимката: Колаж от снимки
Прочети повече

ДЕЙНОСТИ НА ГРУПАТА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „АЗ РИСУВАМ“

Групата се състои от ученици в V, VI и VII клас, които активно участваха в мероприятия, конкурси и училищни изложби. Занятията будеха интерес в тях, като даваха добри резултати. Индивидуални и екипни работи бяха изложени в заключителната изложба. Учениците работеха върху разнообразни теми с различни материали и техники и в доста от тях се породи траен интерес към изобразителното изкуство. Много положителни емоции им донесе и пленерът, организиран в парк „Марица“, където децата нарисуваха пре ...

Прочети повече

„АЗ И ПРИРОДАТА“

В групата за занимания по интереси по природни науки от ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна се включиха ученици, които обичат природата и проявяват грижа за опазването и. Учениците присъстваха на лекция в звездната зала в ЦПЛР-НАОП „Н.Коперник” гр. Варна, запознаха се с махалото на Фуко, извършиха наблюдения с телескоп. Забавляваха се с интересни опити в лабораторни условия и обогатиха знанията си по физика и химия. През зимата се погрижиха за птичките и изготвиха къщички за тях. Посетиха Е ...

Прочети повече

Посещение на язовир „Камчия“ и ПСПВ „Камчия“

Организирано посещение на язовир „Камчия“ и Пречиствателна станция за питейни води „Камчия“, на учениците от групата по интереси "Технология на изграждане на ВиК инсталации" на тема: Водоснабдяване на населени места и пречистване на вода за питейни нужди Пътуването по маршрут Бургас – ПСПВ „Камчия“ – язовир „Камчия“ – Бургас, се осъществи с организиран от училището транспорт. Групата потегли в 8,30 часа от задния двор на гимназията, след проведен инструктаж на учениците. По време на пътуването ...
На снимката: Снимка на групата
Прочети повече

Участие на ученици от групата по "Технология на довършителните работи" в училищният кръг от състезанието «Най-добър млад строител»

В стая №42 на пет ученика бе раздадено заданието за училищният кръг от състезанието «Най-добър млад строител» . Съгласно заданието участниците в състезанието изпълниха следните задачи: - Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя : Силиконовата мазилка с драскана структура и декоративната боя бяха нанесени от участниците в състезанието върху предварително изрязани и грундирани пана. - Нанасяне на бояджийско покритие – задължителен и свободен декоративен ефект. Учениците нанесоха задъ ...

Прочети повече

Участие в регионален кръг от състезанието «Най-добър млад строител»

Участие в регионален кръг от състезанието «Най-добър млад строител» 2018/2019 г. съгласно регламента имаше само един ученик от ПГ по САГ «Кольо Фичето» гр.Бургас. Съгласно заданието участника в състезанието изпълни следните задачи: - Нанасяне на силиконова мазилка и релефна боя :Силиконовата мазилка с влачена структура и декоративната боя бяха нанесени от участника в състезанието върху предварително изрязани и грундирани пана. - Нанасяне на бояджийско покритие – задължителен и свободен ...
На снимката: Александра Зидарова
Прочети повече

Тема на изявата „Технология на изпълнение на свободен спирит ефект“

По случай патронен празник на ПГ по САГ „Кольо Фичето“ гр.Бургас, в работилница №54 върху предварително грундирани пана от гипсокартон, четири ученика нанасяха свободен –«спирит ефект», спазвайки техниката на нанасяне на ефекта, хигиената на труда и безопасността на работното място.

Прочети повече

"Химията – интересна и полезна"

На 22 май 2019 година се проведе Ден на отворените врати. Ученици от групата за занимания по интереси "Химията - интересна и полезна" взеха участие в създаване на Периодичната таблица - делото на Менделеев, викторина „Химични свойства на веществата“ и демонстрации на химични опити.
На снимката: Колаж от снимки
Прочети повече
12345678