Новини

Математика за мен

Групата за занимания по интереси ,, Математика за мен“ – 1 класв ОУ "Христо Смирненски", Кубрат започна работа на 06. 02. 2019г.Тя има за цел да подпомогне обучението по математика на учениците от 1 клас. Заниманията на групата се състоят в решаване на задачи, свързани със събиране и изваждане на числата до 20. Решават се текстови задачи с подробни разяснения на методиките на решаване на този тип задачи. Набляга се на практическата дейност при решаване на геометрични задачи- чертане на отсечки, ...
На снимката: Група за занимания по интереси ,, Математика за мен“ - 1 клас
Прочети повече

Група „Компютърът в моя свят”

От началото на втория учебен срок в ОУ“Христо Смирненски“- град Кубрат успешно работи групата „Компютърът в моя свят“. Учениците посещават заниманията с интерес и усвояват новостите в областта на дигиталната креативност. Участниците в групата персонализираха профила си в „Scratch”.Запознаха се с работното поле на конкретната визуална среда.Знаят къде се намират допълнителните блокчета за визуално програмиране. Знаят как да добавят, изтриват и дублират блокче. Ориентират се в цялостния прозорец на средата.
На снимката: Занимания в групата „Компютърът в моя свят”
Прочети повече

Първи стъпки в информационните технологии

В групата "Първи стъпки в информационните технологии" учениците от 4 клас в ОУ "Христо Смирненски", Кубрат усвояват базови умения за работа с графична и текстова информация и широко разпространени софтуерни продукти при използване на компютър. Участниците в групата развиват своето алгоритмично и творческо мислене.
На снимката: Първи стъпки в информационните технологии
Прочети повече

Моделиране на обекти, ПМГ "Яне Сандански", гр. Гоце Делчев

Учениците от 11а клас създават къщи и дворни пространства с помоща на програма за 3D моделиране - Sweet home.
На снимката: Създаване на 3D модели в програма за моделиране - SweetHome
Прочети повече

Клуб "Работливи ръчички - радост за всички" - ОУ ,,Христо Ботев'', гр. Бургас

Ученици от 2в клас с ръководител Галина Цочева посрещнаха Баба Марта с ръчно изработени мартенички и красиви картички

Прочети повече

Групата по интереси „ Млад физик”

В групата по интереси „ Млад физик” участват ученици от 8 клас. Заниманията на групата се провеждат всяка сряда. Решаваме задачи, свързани с учебното съдържание, изследваме физични процеси във виртуална физична лаборатория PheT Simulasions.

Прочети повече

Клуб"Дигитална зона"

В началото на втория учебен срок заниманията по интереси започнаха с възторг. Събрахме се в компютърния кабинет и идеи интересни се родиха за момент. В света на дигиталната епоха полетяхме и клуб „Дигитална зона” основахме. Чертаем, пишем и графични изображения творим. За второкласниците мили, книжка за ваканцията да измайсторим.
На снимката: Клуб"Дигитална зона", СУ"Иван Вазов", гр.Сопот
Прочети повече

Група „НАСЛУКА“

I. Цели: 1. Повишаване на нивото на знанията на учениците по тематично свързаните дисциплини с направлението „Лов и риболов“ чрез осигуряване на възможност за допълнително обучение. 2. Формиране на положително отношение към направлението „Лов и риболов“ със съдържащите се в него учебни дисциплини, създаване на интерес и мотивация на учениците за придобиване на разширени теоретични познания и практически умения и навици, като се отчитат индивидуалните им възможности и потребности. 3. Създа ...
На снимката: Снимката е от първото занимание на клуб "Наслука", свързано с обзор на дивечовите запаси в България за 2018 г.
Прочети повече

Мартеница за всеки в СУ"Отец Паисий" гр.Мадан

С мартенички и с пожелание за здраве и късмет днес бяха посрещнати учениците, учителите и родителите в СУ "Отец Паисий" гр.Мадан.С всеотдайност и любов учениците от работилничка "Ръка за помощ" съвместно с БМЧК към училището, зарадваха и децата във филиала на ДГ"Елица" гр.Мадан
На снимката: Мартеница за всеки в СУ"Отец Паисий" гр.Мадан
Прочети повече

Клуб "Моята храна, моето здраве""

Занимания в клуб "Моята храна, моето здраве"

Прочети повече
1234567