Събития

2019-06-28 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Годишна продукция на групата „Математика от А до Я“: Математиката е навсякъде

Цел: Обобщаване на допълнително придобитите знания по време на извънкласните занимания. Дейност: Учениците по свое усмотрение избраха един от дните на Тематичната програма, описаха го, като свое лично преживяване и посочиха връзката му с математиката, такава каквато те я виждат и разбират. Всички ученици получиха удостоверения за участие в Училищната програма за занимания по интереси.

На снимката: Приключване на програмата

Прочети повече
2019-06-28 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Годишна продукция на групата „Хандбал“: Изпълнение на 7 - метрови наказателни удари между отбори.

Цел: Демонстриране на индивидуалните постижения на учениците по хандбал. Дейност: Петнадесет ученици, разделени в два отбора, изпълняваха поотделно седем-метрови наказателни удари, като се отчитаха успешните попадения на всеки един от тях. Всички спортисти от групата за извънкласни дейности получиха удостоверения за участие в Училищната програма.

На снимката: Приключване на програмата

Прочети повече
2019-06-28 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Годишна продукция на групата "Интерактивен графичен дизайн": Какво направихме дотук!

На 28.06.2019 г. 15 ученици от групата за извънкласни занимания "Интерактивен графичен дизайн" показаха в собствени мултимедийни презентации наученото по време на заниманията. Всички ученици получиха удостоверения за участие в програмата

На снимката:

Прочети повече
2019-06-28 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Годишна продукция на групата „История и мода-модни истории“: Изложба на облекла и аксесоари по хронология

На 28.06.2019 г. 15 ученици от групата за извънкласни дейности "История и мода-модни истории" представиха изложба на облекла и аксесоари по хронология. Всички ученици получиха удостоверения за участие в програмата.

На снимката: Годишна продукция

Прочети повече
2019-06-28 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Годишна продукция на групата „Нашият свят“: Представяне на Защитените територии на Община Плевен

Учениците от групата за извънкласни дейности "Нашият свят" посочиха границите, специфичната флора и фауна и нагледно обясниха кои са защитените територии и попадащите в тях растителни и животински видове на община Плевен. Всички получиха удостоверения за участие в програмата.

На снимката:

Прочети повече
2019-06-28 | 13:20 | В компютърния кабинет на ОУ“Реджеб Кюпчу“.

„Правила за онлайн безопасност“

На 28.06.2019г. от 13:20ч. в компютърния кабинет на ОУ“Реджеб Кюпчу“ се проведе открит урок на тема „Правила за онлайн безопасност“. Урокът се представи във вид на презентация с помощта на мултимедиен проектор. Участваха всички ученици в групата, като всеки имаше част от урока за предварителна подготовка и представяне. Научихме основните правила за сигурност и безопасност в интернет : - Никога не давай лична информация като име, парола, адрес, домашен телефон, училището, в което учиш, месторабо ...

На снимката: Клуб "Млад информатик"

Прочети повече
2019-06-28 | 14:00 | Ягодинска пещера, Триградско ждрело

„Млад предприемач”

Представителната изява на групата приключи на 28.06.2019 г. с посещението на Ягодинска пещера и Триградско ждрело. Освен пещерите, които посетиха видяха конната база, новооткритият автентичен музей „Катерци” ЕООД в с. Триград и се водиха дебати за развитието на екотуризма за предимства и недостатъци от развитието на селският туризъм.

На снимката:

Прочети повече
2019-06-27 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Публична изява на групата "Интерактивен графичен дизайн": Нарисувай Angry bird. Оцвети!

На 27.06.2019 г. 15 ученици от групата за извънкласни дейности "Интерактивен графичен дизайн" демонстрираха умения за графично представяне на образи.

На снимката:

Прочети повече
2019-06-27 | 16:30 | СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина

Аз и светът около мен

Проведе се заключителна изява на група по интереси "Аз и светът около мен"

На снимката: изява на групата

Прочети повече
2019-06-27 | 09:00 | НУ "Патриарх Евтимий" - Плевен

Публична изява на групата "Нашият свят": Представяне на биоразнообразието в района на Плевен – защитени растителни и животински видове.

На 27.06.2019 г. 15 ученици от групата "Нашият свят" представиха по групи защитени и редки видове животни и растения.

На снимката:

Прочети повече
12345678910...