Събития

2019-01-24 | 12:30 |

Средно училище“ Поп Минчо Кънчев“ при Затвора, град Стара Загора

В Средно училище“ Поп Минчо Кънчев“ при Затвора, град Стара Загора стартираха дейностите по организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. Педагогическите специалисти бяха запознати с ПМС 289/12.12.18г. и с указанията за организиране на заниманията по интереси. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране на техните желания, интереси и потребности. На 24.01.2019 година Педагогическият съвет одобри предложените направления, ...

На снимката:

Прочети повече
2019-01-21 | 10:00 | училището

ПГ "ПЕТКО Р.СЛАВЕЙКОВ",ГР.ЯКОРУДА-ЖЕЛАНА СРЕДА ЗА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Започна анкетно проучване за желанията на учениците за занимания по интереси.Педагогическите специалисти са запознати с Наредбата за приобщаващото образование и възможностите на училището за сформиране на групи за занимания по интереси.

На снимката: попълване на анкети

Прочети повече
2019-01-18 | 16:30 | ОУ " Йордан Йовков“, гр. Каварна, обл. Добрич.

Педагогическият съвет обсъди дейностите за организиране на занимания по интереси в ОУ " Йордан Йовков“, гр. Каварна, обл. Добрич

На заседание на Педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси в училище. След обобщаване на резултатите от анкетното проучване идентифицирахме интересите на учениците. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втория учебен срок на 2018/2019 учебна година. Според желанията на учениците, в училището ни ще се провеждат занимания по инте ...

На снимката: СВЕТОВЕН ДЕН НА ВОДНИЯ МОНИТОРИНГ

Прочети повече
2019-01-18 | 15:50 | ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово,

ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово,

В ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово, стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. На заседание на педагогическия съвет учителите бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Съгласно чл.21а ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование, се провежда анкетно проучване сред учениците за идентифициране заним ...

На снимката: ПМГ „Академик Иван Гюзелев“ гр. Габрово,

Прочети повече
2019-01-17 | 11:30 | Банско

В ПЛТГ „Никола Вапцаров“ Банско стартира кампания за идентифициране на желанията, интересите и потребностите на учениците

В ПЛТГ „Никола Вапцаров“ Банско стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На работна среща, проведена на 16.01.2019 г., всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата, с ПМС 289/12.12.18 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени.

На снимката:

Прочети повече
2019-01-17 | 11:11 | Училището в село Беслен

По пътя на интересното

В ОУ "Гоце Делчев" село Беслен,общ. Xаджидимово, обл.Благоевград, стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Започна анкетно проучване сред учениците с цел да бъдат идентифицирани желанията за заниманията по интереси, в които те да бъдат включени.

На снимката: Моето училище

Прочети повече
2019-01-16 | 14:00 | село Войводово,общ.Хасково,обл.Хасково

Занимания по интереси

В ОУ „Христо Ботев“ с.Войводово,общ.Хасково стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващо образование. На работна среща, проведена на 16.01.2019 г., всички учители бяха запознати с последните изменения на Наредбата, с ПМС 289/12.12.18 г. и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Проведе се анкетно проучване сред учениците за идентифициране заниманията по интереси, в които те желаят да бъдат включени.

На снимката: Нашето училище

Прочети повече
2019-01-15 | 09:00 |

Стартират дейностите за включване на ученици в занимания по интереси

В ПГ по МСС "Ернесто Че Гевара" с.Бояново, обл..Ямбол стартира кампанията за организиране на заниманията по интереси с учениците, съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Педагогическия персонал е запознат с последните изменения на Наредбата и указанията за организиране на заниманията по интереси с учениците. Проведе се анкетно проучване сред учениците с цел да бъдат идентифицирани желанията за заниманията по интереси, в които те да бъдат включени.

На снимката:

Прочети повече
2019-01-15 | 14:30 | ОУ "Иван Вазов"

Приобщаващо образование – Занимания по интереси 2018-2019 г.

ОУ "Иван Вазов" - гр. Силистра стартира кампанията за организиране на занимания по интереси с учениците, съгласно промените в Наредбата за приобщаващо образование. На 10.01.2019 г. Педагогическите специалисти бяха запознати с последните изменения на Наредбата с ПМС № 289 от 12 декември 2018 г. и указанията за организиране на занимания по интереси. Обсъдиха се възможностите за групи по интереси, които училището ще предложи за втори учебен срок на 2018/ 2019 учебна година. Проведе се анкетно проуч ...

На снимката: ОУ "Иван Вазов"

Прочети повече
2019-01-14 | 08:00 | Основно училище "Васил Левски"

Провеждане на анкети за проучване интересите на учениците

От 14.01.2019г. стартира провеждане на анкета с учениците от ОУ " Васил Левски " селоТънково, общ. Несебър за проучване интересите на децата за провеждане на занимания по интереси във връзка с приобщаващото образование.

На снимката:

Прочети повече
12